Kromě letních táborů pořádáme i příměstské formou letních jednodenních výletů v okolí Lipenska, Šumavy a Novohradských hor. Našimi pomocníky jsou dobré boty, kolo a GPS. Mimo jiné organizujeme i prázdninové vaření, při kterém si po dobu 5 dnů děti vyzkouší své kuchařské dovednosti v originální Royalovské kuchyni. Zde si kromě vaření osvojí i základy uzlování, vazeb a bezpečné práce se sekyrou, pilou a nožem.